rannveigMenighetsmøte med historisk vedtak !

Onsdag var 23 stemmeberettigede samlet for å behandle framlegg fra det utvidede eldsterådet om en budsjettendring som gir rom for å ansette en barne – og familieleder.

New Project

Snart begynner et nytt konfirmantår i Sula Frikirke, og vi gleder oss til å ta fatt. Men vi ønsker å ha med oss så mange konfirmanter som mulig! Så om du har, eller kjenner en som er konfirmant til høsten så kan vi anbefale å være konfirmant i Sula Frikirke! De trenger ikke være medlemmer, her er alle hjertelig velkomne. Under kan du lese litt om opplegget.