Nye flotte konfirmanter i Frikirka i år

.

Les mer …

I dag presenterte Eivind og Geir årets konfirmanter som går til undervisning hos pastorene i år. Flotte ungdommer som ønsker å lære mer om det å være en kristen og lære Gud bedre å kjenne.

Mange ungdommer på UFO

.

Les mer …

Etter at UFO startet opp igjen i høst har de vært mange undommer på lørdagskveldene. Dette er til stor glede for både UFO og menigheten.

Familiegudstjenste - "Å kalle Gud for pappa"

.

Les mer …

Pastorene våre Geir og Jan illustrerte tre papparoller, den strenge, fraværende og den gode og tilgivende. Her da som vi kan se, den litt strenge oberst pappaen :)

Menighetsweekend 2016

.

Les mer …

Høstens store høydepunkt nærmer seg! Vi får storfint besøk av Kristian Landro m/familie. Kristian er bror til ungdomspastor Eivind. Han er en begavet forkynner og er mye rundt og forkynner i mange sammenhenger.

Smågruppe?

For deg som ønsker å være en del av Frikirka er det viktig å være med i ei smågruppe. Alle trenger vi et mindre fellesskap å tilhøre. Smågruppene er et sted vi blir sett, deler troen, og blir utrustet og ansvarliggjort til tjeneste i hverdagen.

Les mer...

Gudstjenester

Gudstjenesten er menighetens hovedsamling hvor alle kommer sammen for å høre guds ord, lovsynge og tilbe Hans navn. Vi har et bredt tilbud som forhåpentligvis favner ung og gammel. Vi har søndagskule og Tweens grupper hver søndag

Les mer...

Givertjeneste

Vær med å så inn i Guds rike. Han kaller oss blant annet i femte mosebok 14.22 til å gi en tiendedel av det vi eier og tjener tilbake til Gud. Han har tross alt gitt oss alt vi har allerede, så hvorfor ikke gi tilbake av det som er Hans.

Les mer...

SMS fra frikirka?

Registrer telefonnummer og epost for å få viktige oppdateringer om hva som skjer på frikirka. En fin måte å holde seg oppdatert og bli minnet på på ting som skjer. Anbefales!

Klikk her for å registrere