Arrangementer

God sommer fra Sula Frikirke

godsommer2017

Vi har nå tatt sommerpause fra gudstjenester. Vi starter på igjen i august, og i høst vil vi fokusere på å følge Jesus og hva det vil si å være hans disipler.

  • 6 august kl 11 taler Jan Løkkeborg. Det blir film for barna.
  • 13. augsut kl 19 blir det lovsang- og vitnegudstjeneste.
  • 20 august kl 11 starter vi på igjen med vanlig søndagsskole og tweens. Geir Langen taler da.
  • Det blir bønne & fasteuker ukene 35 og 36, og 13-15. oktober blir menighetens høstweekend.

Men sørg for å holde deg varm i sommer! Se våre tips på nettsida!

Åpen

åpen2017 new

«Vi ser en ÅPEN menighet, som inkluderer alle mennesker og skaper gode relasjoner»

Dette er en del av det vi ser Gud skape i menigheten, visjonen vår. Derfor taleserien «Åpen».
Her vil vi fokusere på hvordan vi ved å leve åpne liv kan åpne veien for mennesker til å bli bedre kjent med Gud.
Å være åpen er det motsatte av det å være lukket. Altfor ofte forbinder mennesker kristne miljøer som lukkede og vanskelige å komme innpå. Mange har også erfart at det ikke var plass til dem. Jesus viser oss en annen vei – han inkluderte alle slags mennesker i sin vennegjeng, og åpnet paradiset selv for røvere.
Bli med å utforsk dette å være åpen – og be om at Gud i sin nåde må gjøre deg og menigheten ÅPEN.

21.5: Jan Løkkeborg: «Åpen menighet»
28.5: Geir Langen. «Åpne liv»
11.6: Geir Langen. «Åpen – er det plass til meg her?»
18.6: Geir Langen. «Åpen» – familiegudstjeneste

Bro til tro

bro til tro slider

Sula Frikirke er en åpen menighetsfamilie, hvor alle uansett alder og bakgrunn inviteres til å finne sin plass. Vi har Jesus som forbilde og strekker oss etter å bli lik Ham og gjøre Hans vilje. For oss handler dette nå om to ting:

1) Å la oppdraget hans om å hjelpe mennesker hjem til Gud få større betydning i våre liv og våre prioriteringer som menighet.

2) Å bli en familie som former etterfølgere av Jesus, som igjen former etterfølgere av Jesus.

Vi vil nå lengre ut med de gode nyhetene, og la flere mennesker i vår nærhet erfare Guds godhet. Bro til tro er et fokus som vi ønsker å innarbeide i våre liv, på våre gudstjenester og våre smågrupper. Du kan være en bro til tro for mennesker i din nærhet. På din måte, ut fra slik som Gud har utrustet deg! Det handler om å Be for, bygge Relasjon med og dele Ord om tro med venner og familie som Gud særlig legger oss på hjertet.

Vi har satt «Bro til tro» som overskrift over semesteret, fordi vi ønsker at dette fokuset virkelig skal innarbeides og få sette seg i oss. Vi vil ha en egen taleserie med dette temaet i februar og mars. Den 7. februar vil vi også ha en kveld for alle som er med i smågrupper, hvor vi setter fokus på dette.

Vi vil anbefale boken «Bro til tro» som Gina Gjerme & Siri Kalvatn har skrevet, og ønsker at alle smågruppene leser og jobber med denne boken i løpet av dette semesteret!

Så bli med på en spennende reise i å bli mer ekte, modig og utadvendt! Bli en BRO til tro!