Godhet Sula 2018

Godhet Sula 2018 kopi

 

Godhetsaksjonen:

Fra torsdag 31 juli - lørdag 2 juni vil vi samle frivillige som vil være med å vise godhet til mennesker som bor på den fine øya vår.

Trenger du hjelp til - hagearbeid - rengjøring - mindre malerarbeid - opprydning m.m.

Meld oppdrag til godhet.no eller på tlf. 48003655

"Små ting gjort i kjærlighet vil forandre verden"

Bønnemøter

Bønn1200x400

Vi fornyer nå bønnemøtene våre, og håper mange i alle aldre vil være med fremover. Vi legger dem i et tidsrom hvor andre ledersamlinger og møter kan legges i forlengelsen. La oss begynne i bønn til Gud!

Bønnemøtene er noe av pulsslaget i menigheten. De er motorrommet som skaper kraft og fremdrift. Vi vil se mer av Guds rikes nærvær på Sula og omegn!

På bønnemøtene våre fremover vil vi derfor strukturere bønnen slik:

· Lovprisning til Gud

· Stillhet – lytte til Gud

· Vi ber Guds velsignelse over Sula

· Vi ber for menigheten

· Vi ber for utadrettet nybrottsarbeid

Til slutt har vi noen minutter til slutt om noen ønsker forbønn, bønn for sykdom eller det er andre bønneemner.


Vi avslutter med å løfte opp Bro-folkene og be velsignelsen

Bli med du også! Vi møtes i bønnerommet i 2.etg ved kirkesalen.

Elsket og sendt

elsket og sendt 1200x400

Elsket og sendt!

Vi i Sula Frikirke vil følge Jesus og være hans disipler/lærlinger. Denne våren vil vi utforske mer av vår identitet: At vi er elsket av Ham. Og at vi er sendt av Ham til verden vi lever i.
Til å hjelpe oss på veien med å utforske dette vil vi lese Lukasevangeliet sammen. Hver gudstjeneste vil vi forkynne ut fra et kapittel i Lukasevangeliet.

Bli med, og les og lev gjerne i teksten i uken i forkant eller etterkant av gudstjenesten.
Og be til Gud om at han må forankre vår identitet og forvandle oss og samfunnet rundt oss med sin kjærlighet.
 
Velkommen til gudstjeneste hver søndag kl 11 i Sula Frikirke. For deg som tror mye, for deg som tviler, og for deg som vil finne ut mer. VI har søndagsskole for barna opp til konfirmasjonsalder hver gudstjeneste!

Velkommen hjem – til Sula Frikirke

Lederskolen aug 2018

lederskolen 1200x400

Lederskolen er for deg som er leder eller medleder i en tjeneste i menigheten, eller som kanskje kunne tenke deg å bli leder. På lederskolen ønsker vi å trene og utruste ledere for morgendagens menighet.

Mye står og faller på lederskap: Om ting skal fungere. Om vi skal nå vår visjon og våre mål. Både at vi har ledere, at lederne kan å lede, og at de leder på rett sted og med balanse og glede i tjenesten.

Vi ønsker å gi deg verktøy, kunnskap og utrustning for å utvikle deg til å være en god leder. Dette vil skjer gjennom undervisning, gruppearbeid og individuell oppfølging. Fokuset i kurset vil være «meg som leder». Alle deltakerne vil tilbys individuelle oppfølgingssamtaler for å hjelpe til at undervisningen tas inn i liv og tjeneste.

På lederskolen tar vi opp viktige temaer for deg som leder i menigheten:

  • Visjon og verdier – hva betyr det i praksis?
  • Min tro, åndelighet og trosidentitet
  • Min personlighet – og samhandling med andre (DISK-test)
  • Disippelgjøring – hva er det og hvordan skjer det?
  • Sammen om oppdraget – kirkeidentitet & ansvar
  • Hvordan nå neste generasjon?

Det å rekruttere og utruste ledere er viktig for å bli en disippelgjørende menighet. Vår målsetning er at alle hovedledere og de aller fleste medledere skal ha gått igjennom dette ledertreningsprogrammet i løpet av de neste 2 ½ årene. Lederskolen vil derfor være et tilbud som går hvert semester de nærmeste årene. Får du ikke med deg en samling av kurset, kan du ta det opp igjen det kommende semesteret.

Praktisk:

Første kurskveld: 22. aug.

Tidsramme: 1930-2215

Kostnad: Kr 350, som dekker personlighetstesten DISK, samt kaffe/te & øvrig undervisningsmateriell.

Påmelding innen 28.08 på: https://goo.gl/forms/c7yT6XwmRVbiTXok1

Bro til tro

bro til tro slider

Sula Frikirke er en åpen menighetsfamilie, hvor alle uansett alder og bakgrunn inviteres til å finne sin plass. Vi har Jesus som forbilde og strekker oss etter å bli lik Ham og gjøre Hans vilje. For oss handler dette nå om to ting:

1) Å la oppdraget hans om å hjelpe mennesker hjem til Gud få større betydning i våre liv og våre prioriteringer som menighet.

2) Å bli en familie som former etterfølgere av Jesus, som igjen former etterfølgere av Jesus.

Vi vil nå lengre ut med de gode nyhetene, og la flere mennesker i vår nærhet erfare Guds godhet. Bro til tro er et fokus som vi ønsker å innarbeide i våre liv, på våre gudstjenester og våre smågrupper. Du kan være en bro til tro for mennesker i din nærhet. På din måte, ut fra slik som Gud har utrustet deg! Det handler om å Be for, bygge Relasjon med og dele Ord om tro med venner og familie som Gud særlig legger oss på hjertet.

Vi har satt «Bro til tro» som overskrift over semesteret, fordi vi ønsker at dette fokuset virkelig skal innarbeides og få sette seg i oss. Vi vil ha en egen taleserie med dette temaet i februar og mars. Den 7. februar vil vi også ha en kveld for alle som er med i smågrupper, hvor vi setter fokus på dette.

Vi vil anbefale boken «Bro til tro» som Gina Gjerme & Siri Kalvatn har skrevet, og ønsker at alle smågruppene leser og jobber med denne boken i løpet av dette semesteret!

Så bli med på en spennende reise i å bli mer ekte, modig og utadvendt! Bli en BRO til tro!