Åpen

åpen2017 new

«Vi ser en ÅPEN menighet, som inkluderer alle mennesker og skaper gode relasjoner»

Dette er en del av det vi ser Gud skape i menigheten, visjonen vår. Derfor taleserien «Åpen».
Her vil vi fokusere på hvordan vi ved å leve åpne liv kan åpne veien for mennesker til å bli bedre kjent med Gud.
Å være åpen er det motsatte av det å være lukket. Altfor ofte forbinder mennesker kristne miljøer som lukkede og vanskelige å komme innpå. Mange har også erfart at det ikke var plass til dem. Jesus viser oss en annen vei – han inkluderte alle slags mennesker i sin vennegjeng, og åpnet paradiset selv for røvere.
Bli med å utforsk dette å være åpen – og be om at Gud i sin nåde må gjøre deg og menigheten ÅPEN.

21.5: Jan Løkkeborg: «Åpen menighet»
28.5: Geir Langen. «Åpne liv»
11.6: Geir Langen. «Åpen – er det plass til meg her?»
18.6: Geir Langen. «Åpen» – familiegudstjeneste