Lederskolen aug 2018

lederskolen 1200x400

Lederskolen er for deg som er leder eller medleder i en tjeneste i menigheten, eller som kanskje kunne tenke deg å bli leder. På lederskolen ønsker vi å trene og utruste ledere for morgendagens menighet.

Mye står og faller på lederskap: Om ting skal fungere. Om vi skal nå vår visjon og våre mål. Både at vi har ledere, at lederne kan å lede, og at de leder på rett sted og med balanse og glede i tjenesten.

Vi ønsker å gi deg verktøy, kunnskap og utrustning for å utvikle deg til å være en god leder. Dette vil skjer gjennom undervisning, gruppearbeid og individuell oppfølging. Fokuset i kurset vil være «meg som leder». Alle deltakerne vil tilbys individuelle oppfølgingssamtaler for å hjelpe til at undervisningen tas inn i liv og tjeneste.

På lederskolen tar vi opp viktige temaer for deg som leder i menigheten:

  • Visjon og verdier – hva betyr det i praksis?
  • Min tro, åndelighet og trosidentitet
  • Min personlighet – og samhandling med andre (DISK-test)
  • Disippelgjøring – hva er det og hvordan skjer det?
  • Sammen om oppdraget – kirkeidentitet & ansvar
  • Hvordan nå neste generasjon?

Det å rekruttere og utruste ledere er viktig for å bli en disippelgjørende menighet. Vår målsetning er at alle hovedledere og de aller fleste medledere skal ha gått igjennom dette ledertreningsprogrammet i løpet av de neste 2 ½ årene. Lederskolen vil derfor være et tilbud som går hvert semester de nærmeste årene. Får du ikke med deg en samling av kurset, kan du ta det opp igjen det kommende semesteret.

Praktisk:

Første kurskveld: 22. aug.

Tidsramme: 1930-2215

Kostnad: Kr 350, som dekker personlighetstesten DISK, samt kaffe/te & øvrig undervisningsmateriell.

Påmelding innen 28.08 på: https://goo.gl/forms/c7yT6XwmRVbiTXok1