Gode nyheter

gode nyheter

Gode nyheter!

Hva evangeliet er – og hva som gjør det så bra!

Denne høsten vil vi «go basic», og gjenoppdage hva evangeliet er.
Evangeliet betyr «gode nyheter». Det handler om Jesus. For det skjedde noe helt nytt i universets
historie ved Jesus, noe som skapte en markant endring som fører til at historien har fått en annen
retning, og vil få en annen fremtid. Historien om Jesus handler om mer enn bare viktig veiledning og
gode råd til oss mennesker. Ved ham er noe helt nytt skjedd, som er så viktig og så og bra at hele
verden må få høre det og erfare det!
Vi vil gjenoppdage hva dette er. Hvorfor Jesus er så viktig. Hvorfor de gode nyhetene om Jesus er så
bra!

For evangeliet – de gode nyhetene – er mer enn at Jesus døde for våre synder slik at vi kan komme til
himmelen når vi dør. Evangeliet er bredere. Rommer mer. Hele skapningen faktisk. Livet her og nå.
Håpet er at vi som menighet i enda større grad skal bli preget av de gode nyhetene, og ville arbeide
med enda større begeistring og iver for å dele dem gjennom ord, tjeneste og bønn.

Vi er et sted for deg som vil bli bedre kjent med Jesus! Så hjertelig velkommen om du tror lite og
tviler mye. Vi starter med gudstjenester søndag kl 11 fra og med 5. august. Søndagsskole og tweens
starter opp 19. august. 30.9, 4.11 og 2.12 vil vi i tillegg til hovedgudstjenesten ha
ettermiddagsgudstjenester.

Hjertelig vel møtt til gudstjenester i Sula Frikirke!