Bønneuka 2018

bønneuka2018

Bønnedager onsdag 29. august – lørdag 1. september

Vi starter semesteret med å søke Gud, og vende oss til ham i bønn og lovprisning.
Det blir daglige bønnemøter med lovsang kl 0845 og kl 20 i bønnerommet/kirkesalen.
Dersom været er tjenlig blir det bønnevandring oppover Sulafjellet torsdag 30.8 – oppstart blir da kl
19 (følg med om nærmere informasjon på Facebook).

Lørdag blir kirkesalen omgjort til åpent bønnerom, hvor det er anledning til å komme og være i bønn
og tilbedelse mellom kl 10 og 16. Fra kl 11-14 er bønnerommet viet til bønn for syke, og du er
velkommen til å komme og bli bedt for.

Skulle du ha anledning til å innvie deg litt ekstra disse dagene, vil vi anbefale deg å faste. Et måltid, en
dag, flere dager, eller fra TV eller sosiale medier.

Jesus sier: «Mitt hus skal være et bønnens hus». (Matt 21,13) La oss gjøre det til det!