Hyrdehjerte

for en tid som dette 1200x400

Vi i Sula Frikirke ønsker å være disipler som leder mennesker til Jesus og forandrer Sula med Guds godhet! Men det kan være ting i våre liv som hindrer oss i å gjøre det. Derfor ønsker vi å tilby god, bibelsk og grundig undervisning og veiledning om dette! Derfor kommer Hyrdehjerte (mer info om dem lenger nede) og vil gi oss dette!

Ønsker du å vite litt mer hvem de er og hva de ønsker å gjøre, så kommer de på Gudstjenesten den 6. januar og gir oss en forsmak på undervisningen de ønsker å gi oss!
Så kom på den Gudstjenesten, og bli med på disse dagene sånn at du kan få bli utrustet "for en tid som denne"!

Litt mer info om arrangementet:

Ønsker du et rikere liv med Jesus i hverdagen? Mange av oss gjør det, men vi har ofte nok med våre hverdagslige gjøremål eller vi fristes til å "parkere" litt i livet med Herren. I tillegg lever vi i en svært utfordrende tid der Bibelens sannhet og verdier er under konstant press. Det kan ofte være krevende å leve «motstrøms».
Å være en frimodig «Jesu etterfølger» kan dermed synes utenfor rekkevidde. Da kan For en tid som denne i regi av Hyrdehjerte bli en god hjelp og inspirasjonskilde akkurat for deg! Her får du mulighet til å se disippellivet og dets utfordringer gjennom en livsnær og aktuell undervisning.
Vi vil være ærlige om det som kan hindre oss i å leve etter Guds gode hensikt, samtidig som vi viser Guds vei til gjenopprettelse og fornyet liv. Guds hjerte for oss er «fremtid og håp» i alle våre livssituasjoner!

Vi ønsker at For en tid som denne skal gi deg en god Bibelforankring – der troens trygge og sterke Jesus-relasjon er selve ankerfestet.

Praktisk Info:

- Det er fri entré, men det blir gitt mulighet til å gi en gave til arbeidet
- Ta med egen matpakke. Dette for å gjøre arrangementet så enkelt
som mulig å arrangere
- Alle dagene starter kl 10.00 og slutter kl 16.00

Tematikk 26.januar:

- Guds unike frelsesplan!
- Hva er da et menneske?
- Symptom og årsak
- Guds hjerte for deg

Tematikk 16.februar:

- Elsket og ønsket?
- Tilgivelse
- Følg meg!

Tematikk 16.mars:

- Hva kan binde oss?
- Fornyelse av sinnet
- Den åndelige virkelighet

Tematikk 27. april:

- Det alternative og Bibelen
- Hvordan vokte våre liv?
- Utfrielse

Litt info om Hyrdehjerte som har arrangementet:

Hyrdehjerte er en tverrkirkelig tjeneste som ønsker å «Se den ene og undervise de mange» Vår inspirasjon er fra Jesu eget hyrdehjerte som beskrevet bl.a. i Matteus 9.36: «Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter».
Vi i Hyrdehjerte vil formidle dette gjennom bibel- og erfaringsbasert undervisning, og betjening ved samtale og forbønn. Vi ønsker å gi hjelp til den enkelte i lys av at vi er hele mennesker med ånd, sjel og kropp, til å leve et bærekraftig disippelliv.