Leve sammen

levesammen 1

Leve sammen
Denne høsten finner vi mer utav hva det vil si å leve sammen som kristent fellesskap, og vi er nå inne i en taleserie som heter «Familie». Kommende søndager vil det forkynnes om det å leve sammen som kristen familie. Så ta med deg en venn og kom!