Beskrivelse

Onsdag 13.9 kl 18.30-21 med innvandrerkonsulent i Frikirken, Per Kristian Rønning. Felles møte med Volda og Herøy Frikirker. Hvordan kan vi som menighet nå våre nye landsmenn? Hvordan kan vi velsigne dem? Hvordan komme over fremmedfrykt? Enkel bevertning.