Visjon og verdier

VISJON

…en tilbedende menighet som søker Gud og hvor Åndens kraft er nærværende.

…en åpen menighet som inkluderer alle mennesker og skaper gode relasjoner.

…en tjenende menighet fylt av Guds godhet, som lever nær mennesker og er Til velsignelse for Sula.

…en utadvendt menighet som krysser grenser med evangeliet og stadig leder nye mennesker til Gud.

…en utrustende menighet som trener disipler til å prege menighet og samfunn.

VERDIER


 

EKTE
Vi snakker sant om livet og om troen. Vi lever det vi sier. Vi er hele i vår ferd. Salme 51,8: «Du gleder deg over sannhet i mitt indre» & «Den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet» (Joh 4,24)

RAUS
Vi bærer over med og tåler hverandre, «… så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre» (Kol 3,13). Vi er rause med det vi eier og i ordene vi bruker. «For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det» (Matt 10,8).

MODIG
Vi er modige så vi våger, og handler i tro. Vi stoppes ikke av menneskefrykt, men drives framover av Guds kjærlighet. «Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går» (Jos 1,9)

UTADVENDT
Vi er ikke oss selv nok, men snur oss mot andre. Vi er åpne og interesserte. Vi er sendt ut med gode nyheter: «Gå derfor ut og gjør alle folk til mine disipler» (Matt 28,19)