Smågrupper på nett

Vi ER kirke - vi trenger hverandre. Derfor starter vi nå opp tidsavgrensede smågrupper på nett

Når vi ikke kan samles til ordinære Huskirker, vil vi i denne perioden fram til sommeren legge til rette for å møtes på nett. Dette blir mindre grupper på 4-6 personer, som møtes 1 time i uka eller annenhver uke på en online-plattform, trolig zoom. Vi tenker å starte opp i uke 17, og gruppene vil gå fram til og med uke 25. Vi ønsker at gruppene møtes ofte, men kort. Og vi ser for oss 1 times samling hver uke, evt annenhver uke om du helst ønsker dette.

Dette er grupper for denne tida, og er ikke ment å fortsette etter dette. Håpet er å kunne starte opp ordinære Huskirker til høsten. Gruppene ledes, og lederne er forespurt på forhånd. Alle som melder seg på får tildelt en gruppe. Man kan velge om det er noen man ønsker å være i gruppe sammen med.

I gruppene vil vi ha fellesskap, stå sammen og støtte hverandre. Vi vil be sammen for land og situasjonen, og for hverandre. Vi vil dele hva Gud har møtt oss med gjennom Bibellesingen, og vil ta utgangspunkt i felles bibelleseplan.

Er du med i en eksisterende smågruppe vil vi anbefale dere som gruppe å bli med på menighetens felles opplegg, er gruppa stor vil vi anbefale at den deles i to. I alle tilfeller - melder dere på gruppa i skjemaet under!

Vi håper at alle blir med oss i disse viktige gruppene - kanskje opplever du ikke å ha det største behovet selv - men noen andre kan ha behov for at du blir med! Sammen er vi kirke - for hverandre!

I dette skjema kan du melde deg på smågrupper på nett i Sula Frikirke i perioden april - juni 2020. 


Ønsker gruppesammensetning (du kan velge flere alternativ)

Legg til en tilPowered by Cornerstone