Velkommen til tirsdagstreff m/Tor Rødseth

23.02.2021
Tirsdag 16. mars

Velkommen til nytt tirsdagstreff i Frikirka tirsdag 16. mars 

Sula Frikirke er kjent for å ha mange barn, unge og familier. Og vi er glade for det. Men Frikirka har ikke bare tilbud til yngre aldersgrupper. En tirsdag formiddag i måneden inviteres du til sosialt fellesskap, enkel bevertning, sang og andakt for deg som er hjemme på dagtid.

Etter måneder med mindre sosial kontakt er det godt å kunne samles igjen. Vi trenger det. Vi tar selvsagt smittevern på alvor, så alle skal kjenne seg trygge. Alle blir blant annet registrert når du kommer, og vi må holde 1 meters avstand til hverandre. Er du forkjølet eller har andre symptomer må du holde deg hjemme.

Hjertelig velkommen

Powered by Cornerstone