Vi søker Gud i bønn – tida fram til pinse

20.05.2020

Før Jesus dro til himmelen, ba han disiplene vente på det som Faderen hadde lovet dem. Og da pinsedagen kom, var de alle samlet – i bønn og forventning (Apostelgjerningene 2,1).

Som menighet vil vi bruke denne tida til å samles om det helt sentrale. Om Jesus. I Bibel, i bønn, i tilbedelse. Vi vil være hos ham. Være stille for ham. Lytte til ham. Vente på ham, og det han vil si oss og gjøre i oss og iblant oss.

Fram til pinsedag samles vi slik:

Bønn og tilbedelse Kristi Himmelfartsdag kl 10

Vi samles om Jesus - til Bibel, Bønn og tilbedelse i kirkerommet

«Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen. De falt på kne og tilba ham…Siden var de stadig i tempelet og lovpriste Gud» (Lukas 24,51)

Jesus sier at han ikke vil la oss bli igjen som foreldreløse barn, han kommer til oss. Ved sin Hellige Ånd er han midt iblant oss.

Vi samles om Ham Kristi Himmelfartsdag, som de aller første disiplene -  for å være sammen med ham, tilbe ham, lese hans ord, be til ham.

Du er hjertelig velkommen hos Jesus! Også om du tviler (Matteus 28,17)

Bønn og lovsang søndag 24.5 kl 18

Søndag kl 18 samles vi om Jesus igjen – vi vil være stille for Ham. Lytte til ham. Bruke bønnestasjoner i kirkerommet og be til ham. Lovprise ham. Dele hva vi opplever han minner oss på.

Hjertelig vel møtt til bønn, stillhet og lovsang.

Bønnesamlinger uke 22

I uke 22 er du velkommen til å bruke kirkerommet som ditt bønnerom når du måtte ønske det. Ellers er du velkommen til å være med på staben sine bønnemøter tirsdag – torsdag kl 0830.

Utvidet eldsteråd samles i bønn og tilbedelse i kirkerommet tirsdag 26.5 kl 1930 – du er velkommen til å ta del.

De ordinære bønnesamlingene i bønnerommet onsdager kl 20 er i gang – og du er velkommen til å ta del også her.

Torsdagen vier mange av oss til faste i denne tida – ta gjerne del du også, om det er noe du ønsker å avstå fra for å innvie tid og fokus til Herren.

La oss bruke denne tida til å Vi vil bruke denne tida til å komme «back to basics», til å la troen vår bli relasjon, ikke prestasjon.

Jesus sier: «Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile» (Matteus 11,28)

For mer info - se denne videoen fra pastorene Rannveig og Geir

Kommende
Powered by Cornerstone