Face to Face

21.04.2021
«Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker mitt ansikt og vender om fra sin onde ferd, så vil jeg høre i himmelen, tilgi folkets synder og lege deres land.» 2 Krøn 7,14

Face to Face er en invitasjon til å bruke 21 dager til å innvie seg til Gud og søke Hans ansikt. Face to face er en prosess som tar utgangspunkt i Guds løfte fra 2. Krønikebok 7:14.
Det er en invitasjon til å gå på dypet med Gud, sette til side forstyrrelser i livet som tar fokuset vårt bort fra ham, og la Den hellige ånd få tale til oss og handle med oss.

Vi følger en plan med daglige andakter I løpet av disse 21 dagene som vi leser og ber hjemme alene, og gjerne sammen med vår familie.Hver kveld mandag-fredag samles vi èn time i stillhet i kirkesalen, og lar DHÅ få tale til oss.
Har du lyst til å være med, eller er nysgjerrig og vil vite mer? Send en sms til Frida Havnegjerde på tlf: 
40728298. Hun legger deg til i den lukkede Facebook-gruppen med mer informasjon

Powered by Cornerstone