Nytt på ledersiden i menigheten

Nytt på ledersiden i menigheten

15.06.2021
Søndag 13.6 valgte menighetsmøtet Bertil Salen og Vegard Ingebrigtsen til nye eldste i menigheten, og Janne-Grete Havnegjerde til å fortsette i utvidet eldsteråd i 2 nye år.
Vi kan også meddele at Marie Molvær Nornes går over i fast stilling som administrasjonsleder i 30% fra 1.8, og at Rannveig Hammer går opp i 70% stilling som Barne og familiepastor fra 1.8. Kommende skoleår bruker Rannveig 20% av denne stillingen til å lede vår nye utadrettede Bibelskole ESOM Ålesund. Vår vikar i ungdomsarbeidet, Roald Flem, fortsetter i en 10% som ungdomsarbeider i menigheten kommende år.
Martin Nøstrud sluttet som administrasjonsleder 31.5 for å gå over i fast 100%stilling som adm.leder i FriBU. Ungdomspastor Eivind Landro slutter også som ungdomspastor i menigheten, men fortsetter som pastor i Ulsteinvik Frikirke. Mer nytt på stabssiden kan komme fremover.
Vær i bønn for stab og lederskap i menigheten.
Powered by Cornerstone