Sula overtar ledelsen av Ålesund Frikirke

Sula overtar ledelsen av Ålesund Frikirke

03.03.2021
Denne uken ble samarbeidsavtalen signert

Avtroppende eldsterådsleder i Ålesund, Dagfinn Vikås, og eldsterådsleder i Sula, Jan-Peter Mork signerte denne uken avtalen som regulerer videre samarbeid. Sula Frikirkes eldsteråd trer inn som eldsteråd for Ålesund og vil lede arbeidet i Ålesund videre. Diakonatet i Ålesund fortsetter sin tjeneste med ansvar for bl.a. bygg og økonomi. I Ålesund opprettes i tillegg en styringsgruppe som fungerer som koordineringsteam og bindeledd mellom Ålesund menighet, ansatte og eldsteråd i Sula.

"Samtidig som vi ivaretar eksisterende menighetsarbeid har det har vært viktig for oss i Sula å legge tilrette for at det kan skapes noe nytt i Ålesund", sier hovedpastor Geir Langen. Avtalen sikrer et likeverdig fokus på eksisterende arbeid og nybrottsarbeid. Avtalen trer i kraft 1.9, og evalueres og fornyes hvert år. 

Kommende skoleår ansettes Kai-Even Bjørdal midlertidig som menighetsarbeider med pastorale funksjoner i Ålesund Frikirke i en 20% stilling. Kai-Even har i mange år vært pastor i Emblem Bedehusforsamling, og tidligere misjonær for Normisjon i Mali. Marie Molvær Nornes ansettes i en 10% som administrasjonsleder for Ålesund Frikirke, og hovedpastor Geir Langen går inn i en 20% prosjektstilling med fokus på nybrottarbeid i Ålesund.

Kai-Even Bjørdal, bussjåfør, motorsyklist og menighetsarbeider med pastorale funksjoner i Ålesund!

Powered by Cornerstone