Frikirketreff i Ålesund

Frikirketreff i Ålesund

15.09.2021

Felles frikirketreff 2.oktober. Husk å meld deg på middagen

Program:

Kl.1130
Kaffi og god prat

Kl.12:00
Møte med pastor Sølve Hatlen fra Volda frikirke

Kl.13:30
Middag - Husk påmelding

Kl.15:00
Sanger av Lina Sandel. Jostein Mulelid forteller om den svenske dikteren og vi synger hennes sanger. Kollekt til Vyborg-hjelpen

Jostein Mulelid har vært lærer og er fra Valderøya. Han har vært ansatt i Sunnmøre Indremisjon i mange år som skulesekretær og evanelist, og er en av de mest erfarne reiselederne i Pluss Reiser. Men trekkspill, sang og fin forkynnelse er han kjent for mange. Han kjenner godt til histien til Lina Sandel, som var født i Småland i det sørlige Sverige i 1832. Hennes fulle navn var Caroline Vilhelmina Sandell. Hun ble gift Berg og bodde i Stockholm resten av livet etter dette. Lina Sandel døde i 1903. Hun skrev hundrevis av dikt og sanger. 

Vyborghejlpen har sitt hovedarbeid i Vyborgområdet og i et barnehjem i St.Petersburg. Det blir gitt hjelp til et rehabiliteringssenter for rusavhengige. De gir hjelp til et barnehjem i Vyborg og St.Petersbug. Hovedbasen er baptistkirka i Vyborg. Det er utdeling av mat hver uke. Det er rehabiliteringsarbeid på en gammel skule som skal bli et gamlehjem.

Sølve Hatlen er altså pastor i Volda Frikirke. Volda Frikirke er snart 30 år gammel og har med årene vokse til å bli et aktivt og godt kirkelydfellesskap, med kjennetegn av kontinuerlig barne og familiearbeid i mange år. Siste årene har ungdomstilbudet blitt utvidet og det er startet opp et godt tilbud til studenter og unge voksne kalla Støperiet. Gudstjenestelivet er variert som følge av at mange tar aktivt del i Gudstjenestegrupper, musikk og teknikk, søndagsskole og andre tjenester. For ca ti år siden begynte vi arbeidet med å bygge på en ny og større kirkesal. Det har bidratt til fortsatt vekst og åpenhet for å ta imot nye mennesker i fellesskapet. No er vi 140 medlemmer i kirken, og vi samarbeider godt med andre menigheter i Volda. Identiteten vår har vi "I og med Kristus". Han er fundamentet og livet vi lever. 

 

Påmelding middag send SMS til nr 993 62 075 Pris kr 100

Powered by Cornerstone