Program Åpen Himmel

Program Åpen Himmel

01.01.2023

Fredag 20. januar
kl 18:00 Registrering & cafè åpner 
kl 18:15 Bønnemøte 
kl 19:00 Kveldsmøte 
  Åpen cafè etter møte

Lørdag  21. januar
kl 09:45  Bønnemøte 
kl 10:30  Morgenmøte 
kl 12:30  Åpen kafé med lunsjservering/matsalg  
kl 13.30  Seminarer  
kl 14:30  Profetisk betjening & Bønn for syke 
kl 15:30  Pause 
(Skal du ikke på ledersamling? Besøk gjerne Devoldfabrikken, eller rusle en tur rundt Vassetvatnet før kveldsmøte)
kl 15:45-1715  Ledersamling m/Martin Cave - for ledere i forsamlinger/menigheter. Bespisning. NB egen påmelding
kl 18:45  Bønnemøte 
kl 19:30  Kveldsmøte
Åpen cafè etter møtet

Søndag 22. januar
kl 10:30  Bønnemøte 
kl 11:00  Gudstjeneste m/søndagskole & tweens
Kirkecafè etter gudstjenesten

Powered by Cornerstone