Back to basics

Back to basics

02.01.2020

Denne våren vil vi rette fokuset vårt back to basics – til fokus og praksiser som både i det nye testamentet og i hele kirkens historie
har vært sentrale i det å bli ett med Jesus og hans interesser i verden. Det viktigste vi gjør som kirke denne våren er en restart av smågruppene våre, som vi nå kaller Huskirker. Dette er fellesskap og en måte å leve kristenlivet på som vi vil ha alle med i. Det er gjennom Huskirkene vi tror vi vil lykkes i våre relasjoner OPP til Gud, INN i menighetsfamilien, og UT til Sula og omegn.

Les mer om huskirker her!

Powered by Cornerstone