Barne- og familiearbeid

Barne- og familiearbeid

Søndagsskole

Søndager kl 11.00 parallelt med hovedgudstjenesten vår.

0-3 år: Lekerom ved hovedsal

3-5 år: Søndagsskolerom i kirkekjelleren - Cubbies

1.-4. Klasse: Sal i kirkekjelleren - Sparks

T&T er fra 5. – 8. Klasse og møtes på loftet, i 3. etg (følg trappene ved siden av heisen).

Vi møtes under gudstjenesten, søndager klokka. 11.00. På samlingene deler vi tro og blir bedre kjent med Jesus. Vi gjør også kjekke ting sammen; spiller spill, prater og har ulike aktiviteter både inne og ute.

Søndagsskolelederne tar seg av barna under samlingene, så foreldrene kan være tilstede på gudstjenesten.

Barne- og familiearbeid

 

Junior

Fritidsklubb for 5.-7. Klasse. Hver torsdag kl. 19.30 - 21.00 i kirkekjelleren. Kiosk, andakt, spill og sosialt.
Du finner de på Facebook her

Leder for junior er Magnus Erdal. Tlf: 982 16 850.

Småbarnstreff

Vi har småbarnstreff i Sula Frikirke. Dette er et tilbud som er drevet at de som er hjemme i permisjon. Det betyr også at det ikke er et "fast tilbud". Det er et hyggelig møtepunkt hvor man møtes for at barna får leke sammen, foreldrene snakke om det som opptar dem, drikke kaffe sammen og spise lunsj. Per nå har vi ikke dette tilbudet. Er du hjemme i permisjon og savner et møtepunkt for flere hjemmeværende? Ta kontakt på post@sulafrikirke.no, dersom du ønsker å starte opp igjen dette. 

Powered by Cornerstone