Mentor / Medvandrer

Å gjøre disipler handler ikke først fremst om å formidle kunnskap og informasjon. Det handler om å stå i en relasjon der man går litt tettere på noen over tid. Det handler om å elske sin neste. Han forvandler og fornyer over tid. Derfor handler mentoring mer om relasjonen og prosessen over tid, enn formidling av kunnskap. Vi tror på å samle generasjonene, der noen som har gått litt lenger, erfart litt mer, blitt litt visere - kan gi det videre til de som kommer etter.

Husk at når du går inn i en mentorrelasjon, enten som mentor, eller at du får en mentor, er det alltid evaluering etter en stund på om denne relasjonen fungere godt slik den er. Skal man avslutte den og finne en bedre "match"? Skal man gjøre endringer i forhold til å utfordre mer eller mindre? Skal man møtes oftere eller sjeldnere? Etc. 

Dette er noe for deg! Bli mentor, eller få mentor. SE HER

Powered by Cornerstone