Gudstjeneste

Turnusen over Gudstjenestene våre finner du i vår kalender, her 

We are thrilled to offer English interpretation for our Worship service, ensuring everyone can fully participate.

Gudstjenesten er menighetens hovedfellesskap. Vi samles til gudstjeneste vanligvis hver søndag kl 1100 i kirkesalen i 2. etg.
Barna har sin egen gudstjeneste på søndagsskolen, og møter rett i sine aldersinndelte grupper kl 1100.
Søndagsskole 3-5 år. 1.etg til venstre med heisen
Søndagsskole 1.-4.klasse. 1.etg, i peisestuen. Rett til venstre med inngangen
Tweens 5.-8.klasse. Opp trappen ved heisen til 3.etg på loftet

Se mer om barn og familie her

Noen ganger i semesteret feirer alle familiegudstjeneste sammen.
På gudstjenestene feirer vi at Gud er iblant oss. Dette gjør vi gjennom å synge lovsanger til Gud og gjennom å be sammen og for hverandre. Regelmessig feirer vi også nattverd sammen. En viktig del av gudstjenesten er å lytte til forkynnelse, som er en utlegging av en bibelsk tekst eller tema. Gudstjenesten fortsetter utover i uka, hvor vi prøver å leve ut det Gud har talt til oss.
Ungdommene har sin egen gudstjeneste (UFO) på lørdagskvelden kl 2030 nede i 1. etg.

Ønsker du å ta kontakt med oss vedr Gudstjenesten, og kan nås på epost: post@sulafrikirke.no

Powered by Cornerstone