Gudstjeneste

Turnusen over Gudstjenestene våre finner du i vår kalender, her 

Gudstjenesten er menighetens hovedfellesskap. Vi samles til gudstjeneste vanligvis hver søndag kl 1100 i kirkesalen i 2. etg.
Barna har sin egen gudstjeneste på søndagsskolen, og møter rett i sine aldersinndelte grupper kl 1100.
Søndagsskole 3-5 år. 1.etg til venstre med heisen
Søndagsskole 1.-4.klasse. 1.etg, i peisestuen. Rett til venstre med inngangen
Tweens 5.-8.klasse. Opp trappen ved heisen til 3.etg på loftet

Se mer om barn og familie her

Noen ganger i semesteret feirer alle familiegudstjeneste sammen.
På gudstjenestene feirer vi at Gud er iblant oss. Dette gjør vi gjennom å synge lovsanger til Gud og gjennom å be sammen og for hverandre. Regelmessig feirer vi også nattverd sammen. En viktig del av gudstjenesten er å lytte til forkynnelse, som er en utlegging av en bibelsk tekst eller tema. Gudstjenesten fortsetter utover i uka, hvor vi prøver å leve ut det Gud har talt til oss.
Ungdommene har sin egen gudstjeneste (UFO) på lørdagskvelden kl 2030 nede i 1. etg.

Ønsker du å ta kontakt med oss vedr Gudstjenesten, og kan nås på epost: post@sulafrikirke.no

Powered by Cornerstone