Gudstjeneste

Gudstjenesten er sammen med Huskirkene menighetens hovedfellesskap. Vi samles til gudstjeneste hver søndag kl 1100 i kirkesalen i 2. etg. Barna har sin egen gudstjeneste på søndagsskolen, og møter rett i sine aldersinndelte grupper kl 1100. Noen ganger i semesteret feirer alle familiegudstjeneste sammen.
På gudstjenestene feirer vi at Gud er iblant oss. Dette gjør vi gjennom å synge lovsanger til Gud og gjennom å be sammen og for hverandre. Regelmessig feirer vi også nattverd sammen. En viktig del av gudstjenesten er å lytte til forkynnelse, som er en utlegging av en bibelsk tekst eller tema. Gudstjenesten fortsetter utover i uka, hvor vi prøver å leve ut det Gud har talt til oss.
Ungdommene har sin egen gudstjeneste (UFO) på lørdagskvelden kl 2030 nede i 1. etg.

Henriette Ingebrigtsen er sektorleder for Gudstjenesten, og kan nås på epost: ingebrigtsen.henriette@gmail.com

Powered by Cornerstone