Omsorg og utadrettet

Vi vil lede mennesker til Jesus og forandre Sula med Guds godhet.

Som et ledd i dette driver vi utadrettet arbeid og omsorgsarbeid både i og ut fra menigheten.

Godhet Sula er en del av dette arbeidet, og driver bl.a. Godhetsaksjon på forsommeren hvert år, dekkskift hver høst/vår, og Julegodhet. For mer info, se facebooksiden https://www.facebook.com/godhetsula/

Vi er med i Healing on the streets Ålesund, sammen med andre menigheter i Ålesundregionen. Her tar vi kirka ut på gata i Ålesund, og tilbyr å be for mennesker med ulike behov. For mer info, kontakt leder Olav Salen på olav.salen@gmail.com

Vår Gjenbruksbutikk i Langevåg sentrum er en viktig møteplass. Her har vi også tid til en god prat, og vi har også strikkekafè i Gjenbruksbutikken. For mer info, kontakt styreleder Oddgeir Skaar, oddgeir.skaar@gmail.com

For mer informasjon rundt omsorg og utadrettet arbeid, ta kontakt med sektorleder Kari Juliebø Langen på kjulang@hotmail.com

Powered by Cornerstone