Hvem er vi?

Vi er en menighet for alle generasjoner som vil lede mennesker til Jesus og forandre Sula med Guds godhet. Vi ønsker å følge Jesus, bli formet lik Ham og være med på det Han gjør i verden. Vi vil utruste hverandre til gjøre mennesker til Jesu etterfølgere.

Gudstjenestene og huskirkene er våre to viktigste fellesskap. Om du ønsker å bli kjent med eller være en del av menigheten, bør du være regelmessig tilstede her.
Vi tilhører Den evangelisk lutherske frikirke, et kirkesamfunn som ble stiftet i 1877, og som består av 83 menigheter spredt utover hele landet.  Sammen med våre søstermenigheter tar vi del i Frikirkens internasjonale arbeid med å lede mennesker til Jesus og bygge kristne fellesskap i de områdene av verden hvor den kristne kirke står svakest.
Vi ønsker å se Guds rike vokse fram, og tror Gud vil bruke oss til å plante nye menigheter og fellesskap i vår region.
Vi er åpen for alle mennesker, og du er hjertelig velkommen til å bli en del av oss!

Velkommen til oss

Powered by Cornerstone