Bønn og tilbedelse

Bønn og tilbedelse er viktig for oss. Vi vil være et bønnens hus, en tilbedende menighet som søker Gud, og hvor Åndens kraft er nærværende. Vi har ukentlige bønnemøter onsdager kl 19-20. Den første onsdagen hver måned har vi i tillegg "Bønn og lovsangsmøte" kl 20, hvor vi kommer sammen uten annen agenda enn å være sammen med Gud og la han tale til oss.
Søndager kl 10.30 har vi bønn for gudstjenesten på bønnerommet ved siden av kirkesalen i 2. etg, møtet er åpent for alle. Det er også stabens ukentlige bønnemøte onsdager kl 0830.

Vi har også regelmessige bønne & fasteuker. For mer informasjon, ta kontakt med sektorleder for bønn og tilbedelse, Siv Håvold, siv@studiohavold.no, tlf: 99044303

Powered by Cornerstone