Vil du starte en huskirke?

04.11.2020
For, vi har behov for de små fellesskapene. Der vi hører hjemme, har venner, deler liv og lever Oppdraget sammen.
Hva er en Huskirke?
Det er en fast gruppe mennesker som ledes av en leder og en med-leder. Huskirka møtes når de selv ønsker, hver eller annenhver uke. Du starter med en gjeng, men har hele tiden perspektivet at du ønsker å inkludere flere.
 
Som leder vil du få jevnlig oppfølging, og to ganger i året vil alle ledere og med-ledere i menigheten møtes, til inspirasjon og utvikling.
Vi vet at flere i menigheten har tenkt på å starte huskirke, og derfor går vi nå ut og inviterer. Er dette noe du/dere kunne tenkt dere å gjøre, eller få vite mer om?
Da vil vi gjerne at dere tar kontakt med Marius Hammer på mariushammer@hotmail.com, telefon 934 11 042 eller messenger: http://m.me/mariushammer
Powered by Cornerstone