Nyheter/Connect - bønne og lovsangsmøte på nett

Vi starter på igjen!

Vi samles for å tilbe Gud, lytte til Ham og be for menighet, mennesker og Sula. På bønnerommet eller i kirkesalen

Vi gleder oss til igjen å kunne samles under trygge forhold. Vi har skjerpet rutinene våre, og minner om viktigheten av å registrere seg og følge anvisninger når man kommer i kirka og deltar på offentlige arrangement. Håndhygiene, holde nødvendig avstand, holde seg borte ved sykdom. Det vil lette mye om alle registrerer seg på forhånd.

Knøttekoret Baluba starter i dag, torsdag kl 1730. Det gjør også Connect - bønne og lovsangsmøte kl 1830. Søndag er det gudstjeneste, med søndagsskole og tweens. Fremover vil vi overføre alle gudstjenester over Zoom, så om du er i karantene eller syk eller bekymret for å bli syk, kan du likevel delta på gudstjeneste i en lukket gruppe av andre gudstjenestedeltakere og få med deg hele gudstjenesten. De som registrerer seg vil da også få et søndagsskoleopplegg som hjelp til å dele troen i hjemmet.

Vi vil fortsette rytmen med å samles annenhver uke i kirka, og annenhver uke i hjemmene. Vi kan ikke lengre organisere å møtes mange i hjemmene, men vi anbefaler likevel alle til å invitere noen hjem til seg for å feire gudstjeneste. Kanskje er det en familie eller noen du/dere fast kan gå på gudstjeneste sammen med hjemme hos hverandre i tiden fremover? Ikke la denne sjangen gå fra deg til å invitere noen hjem, men ikke mange og gjerne faste. La oss også huske på dem som ikke har så mange rundt seg.

Ungdomsarbeidet satser på å starte opp kommende uke. La oss holde sammen, og sammen søke Herren i denne tida!

Powered by Cornerstone