Vi får barne- og familiepastor!

Vi får barne- og familiepastor!

02.01.2020

Vår kjære barne- og familieleder, Rannveig Hammer, ordineres kommende søndag til pastor for barn og familier. Ordinasjonen er med å synliggjøre satsingen vår på barn og familier. Med å la barn og familier få en egen pastor setter vi særlig fokus på å gjøre barna til disipler av Jesus og på å istandsette og utruste familiene til å formidle tro og trospraksis i hjemmene. Hjem og menighet må samarbeide i dette aller viktigste oppdraget – å gi Jesus til den oppvoksende generasjon, og vår barne- og familiepastor vil ha et særlig fokus på dette.

Gudstjenesten starter kl. 11 og paralellt med dette er det søndagsskole og tweens. Vår nye tilsynsmann Lars Øystein Folkedal er gjestetaler denne søndagen. Velkommen til et nytt år i Sula Frikirke! 

Powered by Cornerstone