Velkommen som konfirmant i Sula Frikirke!

Velkommen som konfirmant i Sula Frikirke!

18.05.2021

Vi i Frikirka tror at vi har et veldig bra konfirmantopplegg, og vi gleder oss til å bli bedre kjent med deg som er i konfirmantalder! Konfirmanttida er avslutninga på vår menighets dåpsopplæring, men konfirmantundervisninga vår er også åpen for andre, enten du er døpt i en annen menighet eller ikke er døpt enda.

Målet for konfirmanttida vår er at du skal bli bedre kjent med den kristne tro, ungdomsforeningen, menigheten og selvsagt: Jesus.  Vi håper denne spesielle tida vil gi deg en trygg og frimodig tro, og hjelp til å gå noen utviklende steg i livet.

Praktisk

Samlingene våre vil være annenhver uke i ca 2 timer som en del av ungdomsforeningens fellesskap, og vi vektlegger det å bli godt kjent med hverandre og andre ungdommer i kirka. Konfirmantåret er fra slutten av august til slutten av april, med konfirmasjon andre søndag i mai.  Medlemmer i Sula Frikirke betaler ikke noe for å være konfirmant hos oss, øvrige betaler kr 400 for å dekke noe av kostnadene. Det vil i tillegg være en egenandel på weekendene.

Weekender og Ungdomsforeningen

Det er viktig for oss at konfirmantene finner seg godt til rette i ungdomsforeningen (UFO) og blir kjent med de andre ungdommene der. Derfor er vi med UFO på weekend i starten av konfirmantåret og på deres tur til Impuls på vinteren. I tillegg er vi regelmessig med på UFOs lørdagskvelder som en del av konfirmantopplegget. Vårt ønske er at konfirmantene blir en del av ungdomsforeningen.

Gudstjenester & menigheten

Vi ønsker også at konfirmantåret er ei tid hvor konfirmanten blir godt kjent med menigheten. Vi tilrettelegger for dette gjennom tilstedeværelse på noen gudstjenester, samt gjennom at konfirmantene får prøve seg i ulike tjenester i menigheten i løpet av året.

Variert undervisning

Vi ønsker at konfirmantene skal bli bedre kjent med Bibelen og lære noen viktige bibelvers utenat. De vil derfor få en bibelleseplan som de skal følge gjennom året. En typisk samling vil starte med mat og sosialt, leik/konkurranse, Bibel-kahoot, før det blir undervisning og samtale.

Håper du har lyst til å tilbringe konfirmantåret sammen med oss!

Det kan være du har spesielle behov – vi er gode på å tilrettelegge og finne en god løsning for at du skal få et godt konfirmantår!

Se denne korte videoen for mer info

Spørsmål?

Kontakt Pastor Geir Langen på 91841377, geir@sulafrikirke.no

Powered by Cornerstone