Velkommen som konfirmant i Sula Frikirke!

Velkommen som konfirmant i Sula Frikirke!

08.03.2022
Skal du vær konfirmant neste år? Frikirka har et veldig bra konfirmantopplegg, og vi gleder oss til å bli bedre kjent med deg som er i konfirmantalder! Les mer om konfirmantåret her

Frikirka har et veldig bra konfirmantopplegg, og vi gleder oss til å bli bedre kjent med deg som er i konfirmantalder! Konfirmanttida er avslutninga på vår menighets dåpsopplæring, men konfirmantundervisninga vår er også åpen for andre, enten du er døpt i en annen menighet eller ikke er døpt enda.

Målet for konfirmanttida vår er at du skal bli bedre kjent med den kristne tro, ungdomsforeningen, menigheten og selvsagt: Jesus.  Vi håper denne spesielle tida vil gi deg en trygg og frimodig tro, og hjelp til å gå noen utviklende steg i livet.

Praktisk

Samlingene våre vil være rett etter skoletid annenhver uke i ca 1,5 - 2 timer, og vi vektlegger det å bli godt kjent med hverandre og andre ungdommer i kirka. Konfirmantåret er fra slutten av august til slutten av april, med konfirmasjon andre søndag i mai.  Medlemmer i Sula Frikirke betaler ikke noe for å være konfirmant hos oss, øvrige betaler kr 400 for å dekke noe av kostnadene. Det vil i tillegg være en egenandel på weekendene.

Weekender og Ungdomsforeningen

Det er viktig for oss at konfirmantene finner seg godt til rette i ungdomsforeningen (UFO) og blir kjent med de andre ungdommene der. Derfor er vi med UFO på weekend i starten av konfirmantåret og på deres tur til Impuls på vinteren. I tillegg er vi regelmessig med på UFOs lørdagskvelder som en del av konfirmantopplegget. Vårt ønske er at konfirmantene blir en del av ungdomsforeningen.

Gudstjenester & menigheten

Fellesskap er viktig for oss som menighet, derfor lar vi konfirmantene bli godt kjent med menigheten dette året. Vi tilrettelegger for dette gjennom tilstedeværelse på ungdomsforeningen (Ufo) og gudstjenester, samt gjennom at konfirmantene får prøve seg i tjeneste i løpet av året.

Variert undervisning

Kjennskap til Bibelen er viktig for livet som kristen. Derfor ønsker vi at konfirmantene skal bli bedre kjent med Bibelen og lære noen viktige bibelvers utenat. De vil derfor få en bibelleseplan som de skal følge gjennom året. På samlingene blir det mat og sosialt, leik og konkurranse, før det blir undervisning og samtale.

Det kan være du har spesielle behov – vi er gode på å tilrettelegge og finne en gode løsninger for at du skal få et godt konfirmantår!

Ta kontakt

Ta kontakt med menighetsarbeider Eivind Lovund på tlf 46114503. Påmelding til epost elovund@sulafrikirke.no.

Håper du har lyst til å være konfirmant hos oss!

 


 

Powered by Cornerstone