Roald Flem - Relasjon over posisjon

Roald Flem - Relasjon over posisjon

27.02.2022
Roald Flem, vår ungdomsarbeider, fortsetter taleserien "Identitet" med å tale om relasjon over posisjon
Powered by Cornerstone