Ole-Andrè Rønneberg - Et nådens årr

Ole-Andrè Rønneberg - Et nådens årr

14.08.2022
Ole-Andrè Rønneberg starter høstens taleserie "La ditt rike komme" med utgangspunkt i Lukasevangeliet, med å tale over Jesu programerklæring i Lukas 4,14-21
Powered by Cornerstone