Joakim Solbakken - Håp, også i hulen

Joakim Solbakken - Håp, også i hulen

12.03.2023
Joakim taler med utgangspunkt i Salme 34:1-10. Han snakker om det himmelske håpet som er ulikt det håpet vi snakker om i dagligtalen. Det håpet kan vi holde fast i, selv i en mørk hule. Andre sentrale tekster er Titus1:1-2, Rom 15:4, Kol 1:5
Powered by Cornerstone