Hvordan kan vi leve et mer utadrettet og overnaturlig hverdagsliv? - neste samling 9.februar i Ålesund Frikirke kl.18:30. Har du ikke vært med før? Det gjør ingenting! La dette bli første samlingen du er med på
Les mer
I DAG, Onsdag 1.februar kl.20:00. Vi kommer uten annen agenda enn å søke Gud og hans nærvær.
Les mer
Velkommen til tirsdagstreff 14.februar kl.11:30. Hjertelig velkommen. Besøk av Olaug Bjørke fra Åpne Dører. Enkel servering. Velkommen
Les mer
Eldar Skeide taler med utgangspunkt i bibeltekstene Job 19:25-27. Salme 18:20+29+36-37. Hva betyr troen når livet går i eller imot mørket, hva er det som gir oss håp som kristne?
Hør her
Martin Cave fra IMI-kirken taler under gudstjenesten på Åpen Himmel Ålesund ut fra 4 Mosebok 13,25-14,9 om vårt hjemsted som vårt lovede land.
Hør her
Helge Standal, pastor i Trondheim Frikirke innleder vårens tema, Håp. Han taler ut fra 1.Mos kap 37:1-13+23-33
Hør her
Pastor Geir Langen avslutter taleserien "La ditt rike komme", og taler ut fra adventstidens fokus på Jesu komme ut fra Matteus 25,34-40 og Lukas 10,30-40
Hør her

Meld deg på nyhetsbrev her!

Powered by Cornerstone