Retningslinjer smittevern Sula Frikirke

08.05.2020
Oppdatert 15.05.20

Ettersom det nå gradvis åpnes opp for å kunne møtes og samles i kirka, tilgjengeliggjør vi våre retningslinjer for deltakelse på møter og arrangementer på kirka. Vi har gjort nødvendige tiltak i bygget tilpasset de nye retningslinjene for smittevern som er utarbeidet av Norges kristne råd, og godkjent av FHI. Det er viktig at du setter deg inn i disse rutinene i forbindelse med at du skal i kirkebygget. Merk at vi også er pålagt å registrere fremmøte. Disse listene er kun til bruk for helsemyndighetene for smittesporing dersom noen blir smittet. Listen blir oppbevart i 10 dager, og deretter slettet.

I kirka er det også hengt opp en instruks for vask av lokale og berøringspunkter . Ansvarlig for arrangementet/møtet/gruppa som møtes i kirka er ansvarlig for at kontaktflater blir desifinsert i etterkant før man forlater kirkebygget.

Her finner du retningslinjene:

 

Retningslinjer smittevern Sula Frikirke

 

Vaskeinstruks etter besøk i Sula Frikirke

Powered by Cornerstone